Wijzigingsbesluit van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

In zijn vergadering van 12 maart 2024,

Gezien het voorstel met reg.nr. 16116307,

Gelet op artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, en de artikelen 7 lid 1 onder b, 11, 35 en 36 van de Participatiewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende wijziging van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2021-III gemeente ’s-Hertogenbosch

 

 

Artikel 1  

De Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2021-III gemeente ’s-Hertogenbosch worden als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd

  • 1.

   Na lid 3 wordt een lid toegevoegd, luidende: In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt bij het vaststellen van het eigen vermogen van een zelfstandige aangesloten bij de vermogensbegrippen uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, waarbij de maximale hoogte van het vermogen niet meer mag bedragen dan het laagst genoemde bedrag uit artikel 3 lid 1b van het voornoemde besluit.

  • 2.

   Het vierde lid wordt vernummerd tot het 5e lid.

 • b.

  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • Na het derde lid wordt het volgende lid toegevoegd, luidende: Met het oog op het vaststellen van het inkomen van een zelfstandige gaat het college, voor zover het inkomen uit onderneming betreft, uit van het gemiddelde inkomen over het kalenderjaar voorafgaand aan de bijzondere bijstandsaanvraag.

 • c.

  Aan de toelichting bij artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:

 • In lid 4 wordt aangegeven dat de draagkracht wordt vastgesteld op basis van het laatst bekende inkomen en wordt dan voor een jaar vastgesteld.

 • Voor zelfstandigen en ZZP’ers geldt dat hun actuele maandinkomen niet goed is vast te stellen. Voor deze groepen wordt het inkomen uit zelfstandigheid gebaseerd op het inkomen van het laatste afgesloten fiscale jaar. Mocht er sprake zijn van een grote inkomensterugval, dan kan het inkomen opnieuw worden berekend. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij het zelfstandigenbegrip uit het besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

 • d.

  De tabellen in de toelichting bij artikel 16 worden als volgt gewijzigd:

Tabel:

Stofferingskosten worden om niet verstrekt

 

Eenpersoonshuishouden met 0 inwonende kinderen

€ 1.328,00

Eenpersoonshuishouden met 1 inwonende kinderen

€ 1.377,00

Eenpersoonshuishouden met 2 inwonende kinderen

€ 1.377,00

Eenpersoonshuishouden met 3 inwonende kinderen

€ 1.679,00

Eenpersoonshuishouden met 4 inwonende kinderen

€ 1.679,00

Tweepersoonshuishouden met 0 inwonende kinderen

€ 1.377,00

Tweepersoonshuishouden met 1 inwonende kinderen

€ 1.377,00

Tweepersoonshuishouden met 2 inwonende kinderen

€ 1.679,00

Tweepersoonshuishouden met 3 inwonende kinderen

€ 1.679,00

Tweepersoonshuishouden met 4 inwonende kinderen

€ 1.928,00

 

Wordt gewijzigd en van een extra aanvullende bepaling voorzien:

Stofferingskosten worden om niet verstrekt

 

Eenpersoonshuishouden met 0 inwonende kinderen

€ 1.652,00

Eenpersoonshuishouden met 1 inwonende kinderen

€ 1.713,00

Eenpersoonshuishouden met 2 inwonende kinderen

€ 1.713,00

Eenpersoonshuishouden met 3 inwonende kinderen

€ 2.089,00

Eenpersoonshuishouden met 4 inwonende kinderen

€ 2.089,00

Tweepersoonshuishouden met 0 inwonende kinderen

€ 1.713,00

Tweepersoonshuishouden met 1 inwonende kinderen

€ 1.713,00

Tweepersoonshuishouden met 2 inwonende kinderen

€ 2.089,00

Tweepersoonshuishouden met 3 inwonende kinderen

€ 2.089,00

Tweepersoonshuishouden met 4 inwonende kinderen

€ 2.399,00

 

Wanneer er sprake is van een contractueel verplichte aanschaf van een geluiddempende ondervloer kan bovenop de bovengenoemde bedragen een aanvullend bedrag van maximaal €400,00 worden verstrekt.

 

Tabel: Leenbijstand duurzame gebruiksgoederen

Duurzame gebruiksgoederen

 

Eenpersoonshuishouden met 0 inwonende kinderen

€ 1.395,00

Eenpersoonshuishouden met 1 inwonende kinderen

€ 1.745,00

Eenpersoonshuishouden met 2 inwonende kinderen

€ 2.095,00

Eenpersoonshuishouden met 3 inwonende kinderen

€ 2.445,00

Eenpersoonshuishouden met 4 inwonende kinderen

€ 2.795,00

Tweepersoonshuishouden met 0 inwonende kinderen

€ 1.500,00

Tweepersoonshuishouden met 1 inwonende kinderen

€ 1.850,00

Tweepersoonshuishouden met 2 inwonende kinderen

€ 2.200,00

Tweepersoonshuishouden met 3 inwonende kinderen

€ 2.550,00

Tweepersoonshuishouden met 4 inwonende kinderen

€ 2.900,00

 

Wordt gewijzigd in:

Leenbijstand duurzame gebruiksgoederen

Duurzame gebruiksgoederen

 

Eenpersoonshuishouden met 0 inwonende kinderen

€ 1.736,00

Eenpersoonshuishouden met 1 inwonende kinderen

€ 2.171,00

Eenpersoonshuishouden met 2 inwonende kinderen

€ 2.607,00

Eenpersoonshuishouden met 3 inwonende kinderen

€ 3.042,00

Eenpersoonshuishouden met 4 inwonende kinderen

€ 3.478,00

Tweepersoonshuishouden met 0 inwonende kinderen

€ 1.866,00

Tweepersoonshuishouden met 1 inwonende kinderen

€ 2.302,00

Tweepersoonshuishouden met 2 inwonende kinderen

€ 2.737,00

Tweepersoonshuishouden met 3 inwonende kinderen

€ 3.173,00

Tweepersoonshuishouden met 4 inwonende kinderen

€ 3.608,00

 

Tabel:

Woonkamer + keuken + badkamer

 

Bank

€ 350,00

Salontafel

€ 25,00

3 x lamp

€ 30,00

Eettafel

€ 150,00

4 x Eetkamerstoelen

€ 80,00

Koelkast

€ 200,00

Wasmachine

€ 230,00

Bestek + servies + glazen

€ 30,00

Pannen

€ 15,00

Handdoeken

€ 15,00

 

 

Totaal

€ 1.125,00

 

Wordt gewijzigd in:

Woonkamer + keuken + badkamer

 

Bank

€ 435,00

Salontafel

€ 31,00

3 x lamp

€ 37,00

Eettafel

€ 187,00

4 x Eetkamerstoelen

€ 100,00

Koelkast

€ 249,00

Wasmachine

€ 286,00

Bestek + servies + glazen

€ 37,00

Pannen

€ 19,00

Handdoeken

€ 19,00

 

 

Totaal

€ 1.400,00

 

Tabel:

Slaapkamer 1 persoons

 

Eenpersoonsbed + matras

€ 120,00

Kast

€ 80,00

Lamp

€ 10,00

Beddengoed

€ 25,00

Dekbed + kussen

€ 35,00

 

 

Totaal

€ 270,00

 

Wordt gewijzigd in:

Slaapkamer 1 persoons

 

Eenpersoonsbed + matras

€ 149,00

Kast

€ 100,00

Lamp

€ 12,00

Beddengoed

€ 31,00

Dekbed + kussen

€ 44,00

 

 

Totaal

€ 336,00

 

Tabel:

Slaapkamer 2 persoons

 

Tweepersoonsbed + matras

€ 200,00

Kast

€ 80,00

Lamp

€ 10,00

Beddengoed

€ 35,00

Dekbed + kussen

€ 50,00

 

 

Totaal

€ 375,00

 

Wordt gewijzigd in:

Slaapkamer 2 persoons

 

Tweepersoonsbed + matras

€ 249,00

Kast

€ 100,00

Lamp

€ 12,00

Beddengoed

€ 44,00

Dekbed + kussen

€ 62,00

 

 

Totaal

€ 467,00

 

Artikel 2 inwerkingtreding

 • 1.

  Artikel 1 a, b en c treden in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2.

  Artikel 1d treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2024.

 

Het college van B&W van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

de secretaris,

drs. B. van der Ploeg

de burgemeester,

drs. J.M.L.N. Mikkers

Naar boven