Vergunning verleend - ontheffing art.35 alcoholwet - tijdens vrijmarkt Koningsdag - 27 april 2024 - Truus Mastpark

Gepubliceerd op: 15-03-2024

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (Truus Mastpark)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400021901

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 05-03-2024

Definitieve beschikking verzonden: 13-03-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 24-04-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 13 maart 2024 tot en met 24 april 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven