Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een serre aan Warmenbossenweg 3-32 te Schoonloo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Omgevingsvergunning regulier

  • Schoonloo, Warmenbossenweg 3-32, 9443 TN, plaatsen serre (ontvangen 29-02-2024)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.

Naar boven