Verlenging beslistermijn op een aanvraag vergunning voor het intern verbouwen van een monument op de locatie Oranjesingel 2 A te Nijmegen zaaknummer AB24.00023

De Gemeente Nijmegen heeft een aanvraag voor een vergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het intern verbouwen van een monument op de locatie Oranjesingel 2 A te Nijmegen.

 

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een vergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

 

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Door de gemeente is besloten de beslistermijn op de aanvraag te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

Waarschijnlijk neemt de gemeente uiterlijk 15 april 2024 een definitief besluit over de aanvraag van de vergunning. U kunt tegen de verlenging van de beslistermijn geen bezwaar indienen.

 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Dit kan via het telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven