Concept-Subsidieregeling groene schoolpleinen

Wat

Subsidieregeling Groene Schoolpleinen Neder-Betuwe (concept)

Wanneer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe heeft op 18 januari 2024 de Subsidieregeling Groene Schoolpleinen in concept vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.

Wie

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe.

Samenvatting

Deze regeling maakt het mogelijk dat scholen van de gemeente Neder-Betuwe subsidie aanvragen voor het vergroenen van schoolpleinen. De gemeente wil initiatieven voor het creëren van groene schoolpleinen stimuleren en de komende jaren versteende schoolpleinen aanpakken. Hiermee geven we tegelijk invulling aan de opgave van het risico op wateroverlast in het bebouwd gebied.

Procedure

De regeling is als concept vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven door het college van burgemeester en wethouders. De inspraakprocedure (ter inzage leggen) loopt van 1 maart 2024 tot en met 12 april 2024 (6 weken). De conceptregeling is digitaal in te zien via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De digitale documenten kunt u inzien via de koppeling ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). De conceptregeling ligt ook ter inzage op het gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden. Gedurende de inzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen over de conceptregeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 20, 4043 ZG te Opheusden of via info@nederbetuwe.nl. Vervolgens worden de zienswijzen verwerkt in de regeling en behandeld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Naar boven