Aanvraag omgevingsvergunning, Stationsweg 40 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2023-169

Ingekomen: 19 februari 2023

Projectomschrijving: het plaatsen van een dakkapel

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven