Boudewijnskerke 60 Zoutelande, Voorbereiding herziening bestemmingsplan Buitengebied Veere

 

 

Wij zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel Boudewijnskerke 60 te Zoutelande. Hiervan liggen nog geen stukken ter inzage en er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over dit bestemmingsplan.

Het indienen van zienswijzen is pas mogelijk wanneer wij bekend maken dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Vanaf dat moment is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website. Bij de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan zullen wij overleg voeren met de betrokken overheden en instanties.

 

Domburg, 8 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris wnd., de burgemeester,

drs. W.A. Atsma drs. F.J. Schouwenaar

 

Naar boven