Vergunning verleend voor het plaatsen van een serre aan Lepelstraat 14a te Sint Anthonis

Omgevingsvergunningen verleend (regulier)

Afgelopen periode is de onderstaande omgevingsvergunning verleend:

Sint Anthonis

  • Lepelstraat 14a – het plaatsen van een serre (bouwen, afwijken bestemmingsplan). Verzonden 02-03-2023.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na datum verzending van het besluit bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website https://www.gemeentelandvancuijk.nl/bezwaar-maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven