Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Leeuwenlaan 36A te 's-Graveland

De gemeente Wijdemeren heeft op 23 februari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Leeuwenlaan 36A te 's-Graveland (zaaknummer Z.76348).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 24 februari 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven