het verbouwen van woningen Berkenhof 1, Wijchen

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Berkenhof 1 Wijchen

De onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning is door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde datum ontvangen:

Berkenhof 1 , Wijchen, het verbouwen van woningen, 2023-02-27

De beslistermijn vangt aan op de dag van ontvangst van de betreffende aanvraag

Ter inzage / informatie

Schriftelijke stukken zoals bedoeld in de publicatie zijn vanaf nu alleen op afspraak in te zien bij de medewerkers van het team vergunningverlening. Ook kunt u bij hen een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088 – 432 70 00. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

Naar boven