gemeente Brummen - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Brummen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten en waterschap een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

 • 1.

  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

 • 2.

  De gemeente waar de kiezer op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer is geregistreerd is moet het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 hebben ontvangen.

 • 3.

  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 • 4.

  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK

 • 1.

  Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12:00 uur.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie/waterschap. Nadere informatie wordt verstrekt door Team Verkiezingen van de gemeente.

 

Naar boven