Verkeersbesluit verkeersingrepen ten behoeve van bouwproject Palazzo Paleiskwartier

 

De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft besloten om de Jonkerstraat te ’s-Hertogenbosch voor een maximale duur van 2,5 jaar af te sluiten voor verkeer. Tevens wordt de rijrichting van het eenrichtingsverkeer op de Hoflaan en Hofplein gewijzigd naar de definitieve situatie, in de richting van de Vijverlaan. Dit ten behoeve van het bouwproject Palazzo.

 

Tervisielegging verkeersbesluit

Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf vrijdag 3 maart 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023 ter inzage in het Stadskantoor. Het verkeersbesluit is ook digitaal opvraagbaar, mailt u dan naar leefomgeving@s-hertogenbosch.nl of neem telefonisch contact op: (073) 615 51 55.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal indienen.

Per brief bezwaar maken

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet het bezwaarschrift dus ondertekenen.

Nadat u het bezwaarschrift hebt ondertekend, stuurt u het op naar de gemeente. U moet uw bezwaarschrift richten aan: het College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Digitaal bezwaar maken

U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD.

Meer informatie hierover, alsmede het digitale bezwaarformulier, kunt u vinden op de website van onze gemeente: www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaarmaken

Let op: bezwaar maken via de mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Voor meer informatie, neem dan contact op met de afdeling Leefomgeving, tel. (073) 615 51 55 of mailt u naar leefomgeving@s-hertogenbosch.nl.

Naar boven