Vergunning verleend - wijziging leidinggevende alcoholvergunning - Arsenaalpoort 1 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 03-03-2023

Omschrijving: Wijziging leidinggevende alcoholvergunning (Arsenaalpoort 1 6511 PN Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.016139

Product: Wijziging leidinggevende alcoholvergunning

Ontvangst: 02-02-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 01-03-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 12-04-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 01 maart 2023 tot en met 12 april 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven