Magistratenlaan 138, 5223 MB 's-Hertogenbosch, Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

Adres of locatie: Magistratenlaan 138, 5223 MB 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het wijzigen/verplaatsen van een brandscheiding

Aangevraagde activiteiten: Bouwen

Kenmerknummer: 079614609637

Uiterste beslisdatum: 13 april 2023

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Naar boven