Verlengde Groenestraat 100 Nijmegen: bouwobjectenvergunning periode 03-04-2023 tot 29-09-2023 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 02-03-2023

Omschrijving: bouwobjectenvergunning periode 03-04-2023 tot 29-09-2023 (Verlengde Groenestraat 100 Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z23.101130.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 31-01-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 28-02-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 11-04-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 1 maart 2023 tot en met 11 april 2023.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=6012BA55-57B9-4DFB-BFF4-488F93EA46DF

Naar boven