Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 8 maart 2023

De voorzitter van de bezwarencommissie van de gemeente De Fryske Marren deelt mee dat er op woensdagavond 8 maart 2023 een openbare hoorzitting wordt gehouden, waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • afwijzing van het verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (nu: Wet open overheid), aanvang 19.00 uur;

  • intrekking van het verkeersbesluit Middenvaart te Echten zoals bekendgemaakt op 5 januari 2022, aanvang 19.30 uur;

  • de verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het plaatsen van een kap op de aanbouw op de locatie Strikel 5 te Terherne; aanvang 20.15 uur.

  •  

Aanmelden bijwonen hoorzitting

Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: gemeentehuis, Herema State 1 te Joure). Het kan zijn dat een bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat een bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld. Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, daarom verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14).

Naar boven