Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van 43 bomen in de wijk Buitenhof 2625XX Delft

In de wijk Buitenhof 2625XX Delft | het kappen van 43 bomen, 06-04-2023

Het gaat hier om het verlengen van de beslistermijn op de aanvraag met zes weken. Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven