Zeedijk 10, Polle 9A, 11, 14, 14A en 15 te Lemmer.: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230030)

Op 24-feb-2023 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het inzetten van een mobiele puinbreker.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven