Straatweg 84 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfsloods (OV 20220722)

Op 23-02-2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 10-04-2023. De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsloods.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven