Oordenwei 6 te Kolderwolde: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220743)

Op 23-03-2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 14-04-2023. De aanvraag betreft het plaatsen van een kleine (erf)windturbine.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven