Appelwijk 11 Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230015)

Op 23-feb-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een 4-tal incidentele festiviteiten op 4 maart, 25 maart, 1 april en 13 mei 2023.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven