Koningin Julianalaan 16 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een PostNL Pakket- en briefautomaat (legalisatie) (OV 20230127)

Op 21-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een PostNL Pakket- en briefautomaat (legalisatie).

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven