Lennastraat 19 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een kleine aanbouw op de verdiepingsvloer i.v.m. het splitsen van de woning in twee woningen (OV 20230116)

Op 19-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een kleine aanbouw op de verdiepingsvloer i.v.m. het splitsen van de woning in twee woningen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven