Lynbaen 9 te Wijckel: aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping t.b.v. onderdak van 2 pony's. Het dak wordt voorzien van 15 zonnepanelen. (OV 20220724)

Op 20-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een overkapping t.b.v. onderdak van 2 pony's. Het dak wordt voorzien van 15 zonnepanelen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven