Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een supermarkt aan Piet van Thielplein 30 te Beek en Donk​

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen:

Ingediende omgevingsvergunning

Locatie

Ingediend d.d.

Werkomschrijving

Piet van Thielplein 30 te Beek en Donk​

22-12-2022

Het uitbreiden van een supermarkt

Tijdens de behandeling van aangevraagde omgevingsvergunningen kunnen nog geen bezwaren worden ingediend. Wel kunt u in deze fase zienswijzen indienen. Nadat de gevraagde vergunningen zijn verleend, kunnen bezwaren worden ingediend.

Naar boven