Aanvullend Mandaat Kieswet De Fryske Marren

Per 1 januari 2023 is de Kieswet gewijzigd. Het Team Klantcontact centrum is reeds gemandateerd voor diverse bevoegdheden genoemd in de Kieswet. Voor een efficiënte uitvoering van de Kieswet heeft het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 21 februari 2023 besloten het Team Klantcontact centrum te mandateren voor de bevoegdheden genoemd in Hoofdstuk Na van de Kieswet.

 

 

Bevoegdheid

Gemandateerde

Ondergemandateerde

Bijzonderheden

J.5a

Bevoegdheden van burgemeester en wethouders genoemd in Hoofdstuk Na ‘De taak van het gemeentelijk stembureau bij de totstandkoming van de verkiezingsuitslag’ van de Kieswet.

 

teammanager

behandelend ambtenaar

 

 

Joure, 21 februari 2023

Naar boven