Zitting gemeentelijk stembureau Verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland

 

Op 16 maart 2023 stelt de gemeente De Fryske Marren een gemeentelijk stembureau (GSB) in. Dit is voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en voor het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en het waterschap Zuiderzeeland op 15 maart 2023.

 

Donderdag 16 maart 2023 om 09:00 uur zitting gemeentelijk stembureau

Het GSB houdt op donderdag 16 maart 2023 een openbare zitting op het gemeentehuis van de gemeente De Fryske Marren, Herema State 1 te Joure. De zitting start om 09.00 uur en eindigt op het moment dat de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld. De zitting eindigt uiterlijk om 21.00 uur. Wanneer het GSB de werkzaamheden niet op donderdag 16 maart 2023 heeft afgerond, dan schorst zij de zitting. In dat geval hervat het GSB de zitting op hetzelfde adres op vrijdag 17 maart 2023 om 09.00 uur.

 

Taken gemeentelijk stembureau

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen van 15 maart 2023. Dit geldt voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en het waterschap Zuiderzeeland. Stelt het GSB (vermoedelijke) fouten vast? Dan zal het GSB de stemmen waar het om gaat opnieuw laten tellen. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitslag van de verkiezingen bekend. Ook maken zij van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslag.

 

Actuele informatie op de website

Op https://www.defryskemarren.nl/verkiezingen/ staat meer informatie. Hier wordt ook mededeling gedaan van een eventuele schorsing van de zitting. Voor vragen mag u ook contact opnemen met team Verkiezingen. U bereikt ons via telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal en e-mailadres verkiezingen@defryskemarren.nl

 

 

Joure, 23 februari 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Teammanager Klantcontact centrum

P. Rijpma

Naar boven