Verlengingsbesluit, het bouwen van een woning, Groenplein 3 Haaren

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

 

Groenplein 3 Haaren, het bouwen van een woning. Zaaknummer 1001099, ingekomen op 20-12-2022 (Activiteit; Bouwen; Strijdig gebruik bestemmingsplan)

Naar boven