Wijziging van de Subsidieregeling 2023

Het college besluit om:

 

 • 1.

  De subsidieregeling 2023 te wijzigen met de toevoeging zoals bedoeld in bijlage 1.

 • 2.

  Het budget van €30.000 beschikbaar te stellen.

 • 3.

  Deze lasten te dekken uit de begrotingspost ‘Onvoorziene uitgaven’.

Bijlage 1  

 

Beleidsveld

D 105 Kunst en Cultuur

Product

550001 Aanjaagbudget Hanzejaar 2023

 

Activiteiten

Het organiseren van een activiteit of ander initiatief in het kader van het Hanzejaar 2023.

Aanvrager

 • a)

  Individuen, organisaties of ondernemers in de gemeente Hattem.

 • b)

  Partijen die een initiatief voor het Hanzejaar in Hattem willen organiseren.

Subsidieplafond

€ 30.000,--

Maximaal €3.000,-- per aanvraag (zie ook de criteria).

Verdeling subsidieplafond

Een partij krijgt maximaal €3.000,-. Als er na afloop van de periode meer aangevraagd is dan de hoogte van het subsidieplafond, wordt het bedrag naar rato verdeeld onder alle aanvragers.

Criteria

 • 1.

  Het initiatief vindt plaats in Hattem.

 • 2.

  Het initiatief is toegankelijk voor een breed publiek.

 • 3.

  Het initiatief vindt plaats in 2023.

 • 4.

  Het initiatief heeft een Hanze thema.

 • 5.

  Het initiatief is een aanvulling voor het complete programma van het Hanzejaar 2023.

 • 6.

  Ook organisatoren van bestaande activiteiten kunnen een aanvraag doen uit het aanjaagbudget.

 • 7.

  Een partij krijgt maximaal een bedrag van €3.000.

 • 8.

  De organisator kan aantonen waar het budget voor gebruikt wordt.

 • 9.

  Een partij kan maar één keer een aanvraag doen uit dit budget.

 • 10.

  De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

 • 11.

  De aanvraag voor Aanjaagbudget Hanzejaar 2023 dient binnen te zijn voor 4 april.

Aanvullende voorwaarden

De subsidieregeling voor het Aanjaagbudget Hanzejaar 2023 is opengesteld van 27 februari tot en met 3 april 2023.

 

Voor Visit Hattem gelden als organiserend coördinator van het Hanzejaar 2023 in Hattem aanvullende voorwaarden. Zij mogen, als daar een goede onderbouwing voor is, afwijken van het maximumbedrag óf het aantal aanvragen om ervoor te zorgen dat ook overkoepelende activiteiten in het Hanzejaar 2023 mogelijk zijn.

Soort subsidie

Activiteitensubsidie.

Formulier

 • 1.

  Aanvraagformulier subsidie aanjaagbudget Hanzejaar - een nadere (korte) toelichting op de activiteiten middels een activiteitenplan en begroting is in dit kader vereist. Uit deze begroting moet blijken waarop het gevraagde bedrag gebaseerd is.

Naar boven