Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gasleiding Raasdorp - Sloten ter inzage

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gasleiding Raasdorp – Sloten met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGbuitengbiedrdsl-B001 ligt ter inzage.

   

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over een nieuwe gasleiding in het buitengebied

Om gaswinning uit het Groningerveld te kunnen afbouwen dient een groep van negen bedrijven in Nederland om te schakelen naar een ander type gas. Voor de omschakeling van de energiecentrale in Diemen zijn aanpassingen in het gasleidingnetwerk in en rondom Amsterdam nodig. Het gaat om het aanleggen van een tracé in onze gemeente en de gemeente Amsterdam en om een tracé in de gemeente Amstelveen. In onze gemeente loopt het tracé globaal van een hoofdleiding bij knooppunt Raasdorp langs de Schipholweg naar een regelstation in Amsterdam-Sloten. Het tracé past niet in de geldende bestemmingsplannen en een beheersverordening. Om het tracé in onze gemeente juridisch-planologisch mogelijk te maken moet daarom een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. In het ontwerpbestemmingsplan is de ruimtelijke inpassing van het tracé onderbouwd.

 

U kunt de stukken inzien

 • 1.
 • 2.

  Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

De inzageperiode begint op 2 maart 2023 en duurt zes weken tot en met 12 april 2023.

 

Iedereen kan een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan

Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:

 • 1.

  Digitaal: vul het formulier (link) in op de website van gemeente Haarlemmermeer. Dit werkt met DigiD of eHerkenning. Het kan niet per e-mail.

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet de naam van het bestemmingsplan in de brief.

 • 3.

  Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

 

 

Naar boven