Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Moleneind 65 te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 21 februari 2023 van rechtswege een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen t.b.v. wandelen, vissen, kanoën, en natuurobservatie, visstekjes, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden, zitbanken aanleggen van een steiger en diverse voorzieningen op de locatie Moleneind 65 te Kortenhoef (zaaknummer Z.76739).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 24 februari 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven