ODRA Gemeente Arnhem - volledige meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer, het lozen van grondwater op het vuilwaterriool, Prins Hendrikstraat 34 te Arnhem Melding

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende volledige melding in het kader van Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, Waterwet, Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen.

De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Zaakid: ODRA23MA0492

Datum indiening: 14-02-2023

Omschrijving: het lozen van grondwater op het vuilwaterriool

Adres: Prins Hendrikstraat 34 te Arnhem

Besluit: Verleend

Datum ondertekening: 16-02-2023

Datum verzending: 16-02-2023

 

Naar boven