Aanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Amstelveenseweg 842 1081JL Amsterdam

Adres: Amstelveenseweg 842 1081JL Amsterdam

Omschrijving: kappen van een boom staande in de voortuin

Datum ontvangst: 15-02-2023

Zaaknummer: Z2023-Z000960

OLO nummer: 7595455

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven