Verkeersbesluit in verband met het houden van een kermis en markt tijdens Lemmer Ahoy (EV 20230015/Z.736505)

behorende bij evenementenvergunning EV 20230015/Z.736505

 

Verkeersmaatregelen in verband met het houden van een kermis en markt tijdens Lemmer Ahoy van dinsdag 16 mei tot en met zondag 21 mei 2023 de locatie Gedempte gracht, Fedde Schurerplein, Kerkhof, Kortestreek en Langestreek te Lemmer

 

Kenmerk: EV 20230015/Z.736505

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;gelet op het verzoek van De Voer-Scherphof V.O.F. te Apeldoorn binnengekomen op 29 januari 2023 om ten behoeve van het houden van een kermis en markt tijdens Lemmer Ahoy van dinsdag 16 mei tot en met zondag 21 mei 2023 enkele wegen in het centrum van Lemmer af te mogen sluiten;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

• diverse kermisattracties worden geplaatst;

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Lemmer liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

besluiten:

1. tussen 15 mei vanaf 08.00 uur tot en met 22 mei 12.00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Gedempte Gracht

• Fedde Schurerplein

• Kerkhof

 

2. Tussen 12 mei vanaf 10.00 uur tot en met 22 mei 12.00 uur, ten behoeve van salonwagens, de volgende gedeeltelijke afsluiting van straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Het achterste gedeelte van het openbare parkeerterrein (ijsbaan) aan de Plattedijk

 

3. Op 20 mei vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur, voor het houden van een markt, de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Korte Streek

• Lange Streek

 

Joure, 21 februari 2023

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

 

Naar boven