Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland en Verkiezing Hoogheemraadschap van Rijnland

GEMEENTELIJK STEMBUREAU

De burgemeester van Katwijk maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland en voor de verkiezing van de leden van het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een Gemeentelijk Stembureau (GSB) wordt ingesteld.  

De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) vindt plaats in het Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk op donderdag 16 maart 2023 om 9.00 uur.

Het GSB controleert tijdens de openbare zitting de processen-verbaal en stelt op gemeentelijk niveau de totalen vast. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen op woensdag 15 maart 2023. Stelt het GSB fouten vast? Dan zal het GSB de stembus waar het om gaat opnieuw laten tellen. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend.

Als het GSB de werkzaamheden niet op donderdag 16 maart 2023 afrondt, dan verdagen zij de zitting. In dat geval hervat het GSB de zitting op hetzelfde adres op vrijdag 17 maart 2023. De zitting start dan weer om 09.00 uur.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Team Verkiezingen

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

 

Plaats:

Katwijk

Datum:

woensdag 15 februari 2023

De burgemeester voornoemd,

ir C.L. Visser

Naar boven