Aanvraag voor splitsingsvergunning Scheldeplein 1 in AMSTERDAM

 

Stadsdeel: Zuid

Aanvraag voor het splitsen van het gebouw in appartementsrechten op adres Scheldeplein 1 in AMSTERDAM

Ontvangen op: 19-02-2023

Kenmerk gemeente: Z/23/2132257

 

Aanvraag vergunning voor het splitsen van een gebouw met woningen aan Scheldeplein 1 in AMSTERDAM

De gemeente Amsterdam ontving een aanvraag voor een splitsingsvergunning. De vergunning is aangevraagd voor het splitsen van een gebouw met woningen aan Scheldeplein 1 in AMSTERDAM.

Waarom de gemeente Amsterdam dit bericht publiceert

Een splitsingsvergunning geeft toestemming het gebouw op te delen in appartementsrechten. Dit betekent dat de woningen afzonderlijk verkocht kunnen worden. Met dit bericht laat de gemeente Amsterdam u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer de gemeente Amsterdam een besluit neemt over de aanvraag van de vergunning

De gemeente Amsterdam ontving de aanvraag voor een vergunning op 19-02-2023. Als de aanvraag volledig is ingediend, dan neemt de gemeente Amsterdam binnen 8 weken een besluit. Dit mag de gemeente Amsterdam 1 keer met 6 weken uitstellen. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Amsterdam een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Als u vragen hebt over de aanvraag van de vergunning

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente Amsterdam. Dit kan via het telefoonnummer 14 020.

Naar boven