Sietze Hepkemalaan 20 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning aansluiten van de verbindingsgang op het bestaande monument. (O

Op 20 februari 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 04-04-2023. De aanvraag betreft het aansluiten van de verbindingsgang op het bestaande monument..

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven