Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2023

Openbare zitting gemeentelijk stembureau voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen

De burgemeester van Dijk en Waard maakt bekend dat, voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland en van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op donderdag 16 maart 2023 om 09:30 uur een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau plaatsvindt.  

Hierin worden de stemmen die op woensdag 15 maart 2023 zijn uitgebracht vastgesteld. Het gemeentelijk stembureau heeft zitting op onderstaande locatie. Dit is tevens de locatie waar de stemmen worden vastgesteld. De vaststelling van de verkiezingsuitslagen is openbaar.

Locatie vaststelling verkiezingsuitslagen

Adres

Postcode en plaats

Toegankelijkheid

Sporthal Geestmerambacht (in de tennishal)

Dokter Wilminkstraat 3

1723 XN Noord-Scharwoude

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

Team verkiezingen

Parelhof 1

1703 EZ Heerhugowaard

Plaats: Heerhugowaard

Datum: 14 februari 2023

De Burgemeester voornoemd,

M.F. Poorter

Naar boven