De Achte 10 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een nieuwe tuinschuur waarbij bestaand hok afgebroken wordt (OV 20230107)

Op 15-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een nieuwe tuinschuur waarbij bestaand hok afgebroken wordt.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven