Pr Willem-Alexanderstr 98 te Joure: aanvraag vergunning ophogen van de berging en plaatsen van een kanteldeur in de achtergevel (OV 20230108)

Op 16-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het ophogen van de berging en plaatsen van een kanteldeur in de achtergevel.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven