Sewei 7 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230013)

Op 15-feb-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van incidentele festiviteiten op 14, 15 en 16 juli en gelegenheid tot kamperen.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven