Omgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier, 's-Gravenzandelaan 83 tot en met 109 te Den Haag

Algemene informatie

Het gedeeltelijk veranderen van het woongebouw 's-Gravenzandelaan 83 tot en met 109 door het vervangen van de gevelbeplating

 

Ons kenmerk: 202225128

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

Locatie(s)

's-Gravenzandelaan 83 tot en met 109

Datum bekendmaking besluit:

20 februari 2023

Ter informatie

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven