Gemeente Brummen - Forum Bestuur en Sociaal Domein op donderdag 09 maart 2023

 

Agenda voor de forumvergadering Bestuur en Sociaal Domein van de gemeente Brummen op donderdag 09 maart 2023, 19:00 uur, raadszaal.

 

Agenda
 • Forum Bestuur, 19:00 uur tot 20:00 uur

 • 1.

  Opening en vaststelling agenda

 • 2.

  Inspreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

 • 3.

  Lijst met ingekomen en verzonden stukken

 • 4.

  Nieuws uit gemeenschappelijke regelingen

 • 5.

  Nota weerstandvermogen en risicobeheersing

 • Portefeuillehouder: wethouder Van de Graaf

 • 6.

  Nota investeringen en afschrijvingen

 • Portefeuillehouder: wethouder Van de Graaf

 • 7.

  Nota reserves en voorzieningen

 • Portefeuillehouder: wethouder Van de Graaf

 • 8.

  Sluiting

 • Forum Sociaal Domein , 20:00 uur tot 23:00 uur

 • 1.

  Opening en vaststelling agenda

 • 2.

  College met raad in gesprek over algemene voorzieningen

 • Portefeuillehouder: wethouder Timmer

 • 3.

  Bespreken evaluatierapport minimabeleid

 • Portefeuillehouder: wethouder Timmer

 • 4.

  Bespreken raadsinformatiebrief TvE op orde

 • Portefeuillehouder: wethouder Van Klinken

 • 5.

  Sluiting

 

Voor informatie: Griffie@brummen.nl

(0575) 56 85 97

www.raad.brummen.nl

Naar boven