Besluit exploitatievergunning horecabedrijf Verleend - Strawinskylaan 3003 in AMSTERDAM

 

Stadsdeel: Zuid

Verleend: Verlenging exploitatievergunning voor bedrijf Compass Group Nederland B.V. - Strawinskylaan 3003 - 1077ZX -

Soort bedrijf: Alcohol verstrekkend bedrijf - dagzaak

Soort inrichting: Restaurant

Openingstijden Zo-Do: 7.00 tot 1.00

Openingstijden Vrij-Za: 7.00 tot 3.00

Terras: Ongebouwd

Openingstijden Terras Zo-Do tot: 01:00

Openingstijden Terras Vr-Za tot: 02:00

Verzonden naar aanvrager op: 17-02-2023

Kenmerk gemeente: Z/22/2069152

 

Toestemming voor het uitbaten van een horecabedrijf aan Strawinskylaan 3003 in AMSTERDAM

De gemeente Amsterdam verleende een horeca exploitatievergunning. De gemeente Amsterdam geeft hiermee toestemming voor het uitbaten van een horecabedrijf aan Strawinskylaan 3003 in AMSTERDAM.

 

Waarom de gemeente Amsterdam dit bericht publiceert

Een horeca exploitatievergunning wordt bij de gemeente Amsterdam aangevraagd om eten of drinken tegen betaling aan te bieden. En daar meteen te eten of te drinken. Met dit bericht laat de gemeente Amsterdam u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Documenten opvragen

U kunt bij de gemeente Amsterdam de documenten met informatie over de vergunning opvragen. Stuur een e-mail naar stadsdeel

horecavergunningen.sdz@amsterdam.nl

en vermeld in uw verzoek de gegevens van de aanvraag:

 • -

  straatnaam uit de aanvraag

 • -

  bijbehorend huisnummer

 • -

  het kenmerk van de gemeente van de aanvraag

Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar: Gemeente Amsterdam T.a.v. Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

 • -

  eventueel uw e-mailadres.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad 'Contact'.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar de website van de Rechtspraak.

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Naar boven