Bodemkwaliteitskaart met beleidsregels PFAS gemeente Leidschendam-Voorburg

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

 

gezien het voorstel van het college d.d. 6 december 2022 (3050)

 

heeft op 14 februari 2023 besloten:

 

De Bodemkwaliteitskaart met beleidsregels PFAS gemeente Leidschendam-Voorburg vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking daarvan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 14 februari 2023.

 

de griffier, A.G. Joosten

 

de voorzitter, J.G. Bijl

Naar boven