Beslistermijn verlengd - o.a. Robert Kochstraat 20 t/m100, Badhoevedorp - het bouwen van 98 woningen Robert Kochstr 20 t/m100, prof. Johanna Westerdijkstr 1 t/m7 en 2 t/m46 Oleanderlaan 71 t/m 133 (Quatrebras Quartier III, fase 2)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het bouwen van 98 woningen Robert Kochstr 20 t/m100, prof. Johanna Westerdijkstr 1 t/m7 en 2 t/m46 Oleanderlaan 71 t/m 133 (Quatrebras Quartier III, fase 2). Aanvrager: AM B.V. Zaaknummer: 11633823

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven