Leonardo da Vinciplein 6, Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

Adres of locatie: Leonardo da Vinciplein 6, 5223 DR 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het splitsen van een horeca pand in twee horecagelegenheden

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (art. 2.1 lid 1a Wabo)

Kenmerknummer: 079614522430

Uiterste beslisdatum: 5 april 2023

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Naar boven