Kennisgeving besluit het plaatsen van een dakkapel Kattendoorn 28 te Driel

Het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Overbetuwe heeft een besluit genomen over de aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. De volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie: Kattendoorn 28 te Driel

Zaaknummer: HOV-23-0094

Datum besluit: 16 februari 2023

Onderdelen:

  • Bouw

 

Meer informatie

Wilt u de documenten van het besluit inzien of meer informatie hebben? Dan kunt u contact opnemen met het omgevingsloket via omgevingsloket@overbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0481.

Bezwaar maken

Heeft u een direct belang bij het besluit? En bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Vermeld in uw brief het zaaknummer dat hierboven staat. Zorg ervoor dat u uw brief verstuurt binnen 6 weken na 18 februari 2023.

Besluit niet uitvoeren

Let op: door bezwaar te maken houdt u het besluit niet tegen. Als u wilt dat het besluit niet wordt uitgevoerd, moet u bezwaar maken én een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan op 2 manieren:

  • U stuurt een brief naar de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Stuur een kopie van de brief mee waarin u bezwaar maakt.

  • Online, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Houd er rekening mee dat u griffierecht betaalt voor een voorlopige voorziening.

 

Naar boven