Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vinkelsestraat 117, 5384SE Heesch

Datum ontvangst: 15 februari 2023

het verbouwen van een woning in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze

Naar boven