Besluit nachtwerkontheffing Verleend - Europaboulevard 4 in AMSTERDAM

 

Stadsdeel: Zuid

Nachtwerkontheffing Europaboulevard 4, 28-3-2023 t/m 29-3-2023

Locatie: Europaboulevard 4 in AMSTERDAM

Looptijd: 28-03-2023 t/m 29-03-2023

Verzonden naar aanvrager op: 15-02-2023

Kenmerk gemeente: Z/23/2128970

 

Nachtwerkontheffing: uitleg

Een nachtwerkontheffing is nodig wanneer u `s avonds in de openbare ruimte meer decibellen produceert dan toegestaan. In de avond en nacht is er minder geluid toegestaan dan overdag. Bij de aanvraag van deze ontheffing moet u goed onderbouwen waarom de werkzaamheden in de avond/nacht moeten plaatsvinden. Voor toestemming gelden strenge voorwaarden, de belangen van omwonenden wegen zwaar. Nachtwerkontheffing is nodig bij onder meer:

 • -

  Werkzaamheden aan het spoor (GVB & NS);

 • -

  Een waterpomp die de bouwput droog moet houden;

 • -

  Storten van een betonnen vloer (moet in 1 keer).

 

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een e-mail naar Stadsloket.zuid.vergunningen.dvl@amsterdam.nl en vermeld straatnaam, huisnummer en het gemeente kenmerk in uw verzoek.

Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar: Gemeente Amsterdam T.a.v. Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

 • -

  eventueel uw e-mailadres.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad 'Contact'.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar de website van de Rechtspraak.

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Naar boven